ระเบียบการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บคะแนนสะสม ประจำปี 2556
(Thailand Snooker Ranking Circuit 2013)
โดย
การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย

ดิวิชั่น 2

ดิวิชั่น 1 / ดิวิชั่น 2 ถัดไป »»

1. กติกาการแข่งขัน

ใช้กติกาสากลที่ได้รับการรับรองจาก สหพันธ์กีฬาบิลเลียดและสนุกเกอร์นานาชาติ (International Billiards & Snooker Federation – IBSF) และ สมาคมสนุกเกอร์โลก (World Snooker – WS) ประเทศอังกฤษ

2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันได้ทุกเพศ ทุกวัย ที่ไม่เป็นผู้ที่ทุพพลภาพ อันเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขัน เช่น ตาบอดสี ไม่เป็นผู้ที่มีอาการทางจิต หรือไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

3. วิธีการและระบบการแข่งขัน

3.1 การจับสลากประกบคู่และสายการแข่งขัน
3.1.1 ทำการจับสลากประกบคู่และสายการแข่งขันรอบแรก ไม่น้อยกว่า 4 - 7 วันก่อนการแข่งขันเริ่ม
3.1.2 การจัดมือวางในรอบ 64 คน จะวางเฉพาะอันดับ 1 - 32 เท่านั้น ส่วนในรอบคัดเลือกก่อนหน้านี้ ให้จัดตัวยืนตามอันดับคะแนนสะสมรอบละ 32 คนลงไป โดยเอาผู้ชนะ 32 คนในรอบก่อนหน้ารอบแข่งขันนั้นเข้ามาประกบคู่ในแต่ละรอบไป จนถึงอันดับสุดท้าย
3.2 กรณีผู้เล่นที่เป็นมือวาง ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ ให้ปฏิบัติดังนี้
3.2.1 หากแจ้งให้ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขันทราบล่วงหน้า ให้เลื่อนนักกีฬาในอันดับถัดไปขึ้นมาแทน โดยนักกีฬาที่ได้เลื่อนจะได้รับคะแนนสะสมและเงินรางวัลตามรอบที่ชนะ ส่วนนักกีฬาตัวยืนที่ถอนตัวจะไม่ได้รับทั้งคะแนนและเงินรางวัล
3.2.2 หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าให้ถือว่า นักกีฬาตัวยืนนั้นแพ้การแข่งขันในรอบนั้นๆ (Walkover)
3.3 การจัดอันดับมือวางในฤดูกาลถัดไป จะใช้คะแนนสะสมจากฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ ผู้ที่ได้คะแนนสะสมอันดับ 1 - 8 ของดิวิชั่น 2 จะได้เลื่อนขึ้นไปเล่นในดิวิชั่น 1 โดยไปแทนที่อันดับ 1 - 8 คนสุดท้ายของดิวิชั่น 1 ส่วนมืออันดับ 1 - 8 คนสุดท้ายของดิวิชั่น 1 จะตกลงมาแข่งขันในดิวิชั่น 2 ในฤดูกาลถัดไปแทน
3.4 ในกรณีที่มีนักกีฬาอาชีพ ที่เดินทางไปแข่งขันที่ประเทศอังกฤษในเมนทัวร์ เลิกการเล่นอาชีพแล้วกลับมาแข่งขัน หากอันดับในดิวิชั่น 1 หลุดตกมาในดิวิชั่น 2 และอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ฤดูกาล นักกีฬาอาชีพจะได้รับสิทธิ์ให้ได้โควต้าในการเข้ามาเล่นในดิวิชั่น 1 โดยอยู่ในโควต้าของดิวิชั่น 2 ได้ตามจำนวนที่เลิกเล่นอาชีพ โดยโควต้าที่ขึ้นมาจากดิวิชั่น 2 จะลดลงไปตามจำนวนดังกล่าว
3.5 ในกรณีที่มีนักกีฬาดิวิชั่น 1 คนหนึ่งคนใดสละสิทธิ์ หรือถอนตัวจากการแข่งขัน สมาคมฯ สงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจ เพื่อคัดเลือกอดีตนักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันแทนได้
3.6 การรวมคะแนนในการจัดอันดับสำหรับฤดูกาลใหม่ จะไม่นำคะแนนยกมาจากปีที่ผ่านมาเข้ามารวม กล่าวคือ หลังจากจัดอันดับแล้ว ผู้เล่นทุกคนจะเริ่มต้นที่คะแนน “ศูนย์” เท่ากันหมด
3.7 การจัดมือวางอันดับและสายการแข่งขันในรายการแรก จะจัดจากคะแนนสะสมหลังจบจากฤดูกาลที่แล้ว ด้วยการนำอันดับที่ 1 - 32 มาเป็นตัวยืนในรอบ 64 คน อันดับ 33 - 64 จากฤดูกาลที่แล้ว มาเป็นตัวยืนในรอบ 96 คน อันดับ 97 - 128 เป็นตัวยืนในรอบ 4 และอันดับ 129 - 160 เป็นตัวยืนในรอบถัดไปตามลำดับ หากคะแนนสะสมของนักกีฬามีไม่ถึง 160 อันดับ ให้คัดนักกีฬาที่มีผลงานดีที่สุดในฤดูกาลที่แล้วแต่ไม่มีคะแนนสะสม มาเติมให้เต็มในรอบที่ 3 ต่อไป ส่วนรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ให้ใช้วิธีจับฉลากประกบคู่ได้ตามปรกติ
ส่วนการจัดสายมือวางตั้งแต่รายการที่ 2 ถึงรายการที่ 5 รวมทั้งการแข่งขันรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ให้ใช้หลักการเดียวกันนี้ หลังมีการปรับอันดับเมื่อจบแต่ละรายการแล้ว เพื่อให้มีความเคลื่อนไหวในการวางสายการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง และจะใช้เฉพาะคะแนนในฤดูกาลเดียวเท่านั้น
3.8 นักกีฬามือวางที่แพ้ในรอบแรกของตัวเอง จะถูกหักคะแนนสะสม 50% ของคะแนนในรอบนั้นๆ
3.9 นักกีฬาต้องมารายงานตัวที่สนามแข่งขันก่อนเวลาเริ่มแข่งขันอย่างน้อย 15 นาที หากนักกีฬาไม่พร้อมที่จะลงทำการแข่งขันตามเวลาที่กำหนด จะถูกปรับแพ้ไปทันที 1 เฟรม และถูกปรับอีก 1 เฟรมในทุก ๆ 15 นาทีที่มาสาย หากผู้แข่งขันมาสายเกิน 30 นาทีนับจากเวลาที่กำหนดไว้ในตารางแข่งขัน ผู้เล่นจะถูกปรับแพ้ไปในการแข่งขันแมตช์นั้นทันที ในกรณีจำเป็น ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขันสามารถเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขันได้ตามความเหมาะสม โดยจะต้องแจ้งให้ผู้แข่งขันที่เกี่ยวข้องได้รับทราบล่วงหน้า
3.10 กรณีนักกีฬาทำผิดกฏระเบียบหรือปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม หรือถอนตัวจากการแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร ให้ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันพิจารณาโทษได้ตามดุลยพินิจ โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.8.1 ห้ามแข่งขัน 1 รายการ
3.10.2 ห้ามแข่งขัน 1 ฤดูกาล
3.10.3 ตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เป็นระยะเวลาตามความเหมาะสม
3.11 ระบบการแข่งขันเป็นแบบ “แพ้คัดออก” (Knock out)
3.11.1 รอบแรกถึงรอบ 32 คน ใช้ระบบแข่งขันดีที่สุด 3 ใน 5 เฟรม
3.11.2 รอบ 16 คนสุดท้ายจนถึงรอบชิงชนะเลิศ ใช้ระบบแข่งขันดีที่สุด 4 ใน 7 เฟรม
3.12 ในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อสรุปของปัญหาได้ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขันจะทำหน้าที่เป็นผู้ชี้ขาด

4. การแจ้งกำหนดการแข่งขัน

สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย จะประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนฤดูกาลการแข่งขันจะเริ่มขึ้น โดยสามารถติดตามได้ จาก www.thailandsnooker.org และ www.cuethong.com

5. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

5.1 ให้นักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละรายการไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนเริ่มการแข่งขัน โดยสมาคมฯจะแจ้งกำหนดวันรับสมัครและวันปิดรับสมัครให้ทราบทางเว็บไซต์ นักกีฬาไม่สามารถสมัครเข้าแข่งขันได้หลังผ่านวันปิดรับสมัครไปเรียบร้อยแล้ว
5.2 สถานที่รับสมัคร
5.2.1 สโมสรที.บี.ซี ซอยรามคำแหง 89/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร 0-2374-7307
5.2.2 ทางเว็บไซต์ www.thailandsnooker.org
5.2.3 สมัครโดยตรงกับ ศูนย์พัฒนากีฬาบิลเลียดแห่งเอเซีย ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน หมายเลขโทรศัพท์ 0-2369-1506
5.2.4 อัตราค่าสมัครคนละ 300 บาทต่อ 1 รายการสำหรับรายการดิวิชั่น 2 และ 500 บาท สำหรับการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ดิวิชั่น 1 / ดิวิชั่น 2 ถัดไป »»
Prominent Events See all >
Go to www.cuethong.com
Go to www.snookersociety.com