รายการแข่งขัน : ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครแข่งขันทางอินเตอร์เนต
วันที่แข่งขัน : 4 - 14 มกราคม 2556
สถานที่แข่งขัน : สโมสรที.บี.ซี
รายการแข่งขัน : รอบคัดเลือก ดิวิชั่น 1 - รายการที่ 1
วันที่แข่งขัน : 7 - 9 มกราคม 2556
สถานที่แข่งขัน : ที.บี.ซี. สนุกเกอร์เซ็นเตอร์ รามคำแหง 89/1
รายการแข่งขัน : รอบคัดเลือก ดิวิชั่น 1 - รายการที่ 2
วันที่แข่งขัน : 10 - 12 มกราคม 2556
สถานที่แข่งขัน : ที.บี.ซี. สนุกเกอร์เซ็นเตอร์ รามคำแหง 89/1
รายการแข่งขัน : ดิวิชั่น 2 - รายการที่ 1
วันที่แข่งขัน : 14 - 24 มกราคม 2556
สถานที่แข่งขัน : ที.บี.ซี. สนุกเกอร์เซ็นเตอร์ รามคำแหง 89/1
รายการแข่งขัน : รายการที่ 1 - รอบ 16 คน - แสงโสม มุกดาหารคัพ 2013
วันที่แข่งขัน : 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่แข่งขัน : โรงแรมริเวอร์ซิตี้ จ. มุกดาหาร
รายการแข่งขัน : โครงการ Sports Hero รายการที่ 1
วันที่แข่งขัน : 27 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2556
สถานที่แข่งขัน :
รายการแข่งขัน : กีฬารัฐวิสาหกิจ
วันที่แข่งขัน : 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่แข่งขัน :
รายการแข่งขัน : รายการที่ 2 - รอบ 16 คน - แสงโสม สุพรรณบุรีคัพ 2013
วันที่แข่งขัน : 18 - 24 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่แข่งขัน : โรงแรมพชร จ.สุพรรณบุรี
รายการแข่งขัน : ดิวิชั่น 2 - รายการที่ 2
วันที่แข่งขัน : 18 - 28 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่แข่งขัน : ที.บี.ซี. สนุกเกอร์เซ็นเตอร์ รามคำแหง 89/1
รายการแข่งขัน : รอบคัดเลือก ดิวิชั่น 1 - รายการที่ 3
วันที่แข่งขัน : 1 - 3 มีนาคม 2556
สถานที่แข่งขัน : ที.บี.ซี. สนุกเกอร์เซ็นเตอร์ รามคำแหง 89/1
รายการแข่งขัน : รายการที่ 3 - รอบ 16 คน - แสงโสม ปากน้ำโพคัพ 2013
วันที่แข่งขัน : 18 - 24 มีนาคม 2556
สถานที่แข่งขัน : อาคารยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง จ.นครสวรรค์
รายการแข่งขัน : รอบคัดเลือก ดิวิชั่น 1 - รายการที่ 4
วันที่แข่งขัน : 27 - 29 มีนาคม 2556
สถานที่แข่งขัน : ที.บี.ซี. สนุกเกอร์เซ็นเตอร์ รามคำแหง 89/1
รายการแข่งขัน : กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29
วันที่แข่งขัน : 18 - 29 มีนาคม 2556
สถานที่แข่งขัน : จ.มหาสารคาม
รายการแข่งขัน : ดิวิชั่น 2 - รายการที่ 3
วันที่แข่งขัน : 30 มีนาคม - 12 เมษายน 2556
สถานที่แข่งขัน : ที.บี.ซี. สนุกเกอร์เซ็นเตอร์ รามคำแหง 89/1
รายการแข่งขัน : ACBS สนุกเกอร์เยาวชนฯ และบิลเลียด ชิงแชมป์เอเซีย
วันที่แข่งขัน : 1 - 7 เมษายน 2556
สถานที่แข่งขัน : ประเทศอินเดีย
รายการแข่งขัน : รายการที่ 4 - รอบ 16 คน - แสงโสม ลพบุรีคัพ 2013
วันที่แข่งขัน : 22 - 28 เมษายน 2556
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา จ.ลพบุรี
รายการแข่งขัน : ACBS สนุกเกอร์ชิงแชมป์เอเซีย
วันที่แข่งขัน : 27 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2556
สถานที่แข่งขัน : กรุงการาจี, ประเทศปากีสถาน
รายการแข่งขัน : โครงการ Sports Hero รายการที่ 2
วันที่แข่งขัน : 28 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2556
สถานที่แข่งขัน :
รายการแข่งขัน : รอบคัดเลือก ดิวิชั่น 1 - รายการที่ 5
วันที่แข่งขัน : 4 - 6 พฤษภาคม 2556
สถานที่แข่งขัน : ที.บี.ซี. สนุกเกอร์เซ็นเตอร์ รามคำแหง 89/1
รายการแข่งขัน : สนุกเกอร์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย
วันที่แข่งขัน : 7 - 14 พฤษภาคม 2556
สถานที่แข่งขัน :
รายการแข่งขัน : สนุกเกอร์ 6 แดงชิงแชมป์ประเทศไทย
วันที่แข่งขัน : 21 - 30 พฤษภาคม 2556
สถานที่แข่งขัน :
รายการแข่งขัน : สนุกเกอร์ 6 แดง - ประเภททีม ชิงแชมป์เอเซีย 2013
วันที่แข่งขัน : 24 - 30 พฤษภาคม 2556
สถานที่แข่งขัน : กรุงโดฮา ประเทศกาตาาร์
รายการแข่งขัน : รายการที่ 5 - รอบ 16 คน - แสงโสม สระบุรีคัพ 2013
วันที่แข่งขัน : 3 - 9 มิถุนายน 2556
สถานที่แข่งขัน : หอประชุม อบจ. จ. สระบุรี
รายการแข่งขัน : รอบคัดเลือก ดิวิชั่น 1 - รายการที่ 6
วันที่แข่งขัน : 12 - 14 มิถุนายน 2556
สถานที่แข่งขัน : ที.บี.ซี. สนุกเกอร์เซ็นเตอร์ รามคำแหง 89/1
รายการแข่งขัน : พูล 9 ลูกชิงแชมป์ประเทศไทย
วันที่แข่งขัน : 17 - 24 มิถุนายน 2556
สถานที่แข่งขัน : ที.บี.ซี. สนุกเกอร์เซ็นเตอร์ รามคำแหง 89/1
รายการแข่งขัน : ดิวิชั่น 2 - รายการที่ 4
วันที่แข่งขัน : 28 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2556
สถานที่แข่งขัน : ที.บี.ซี. สนุกเกอร์เซ็นเตอร์ รามคำแหง 89/1
รายการแข่งขัน : Asian Indoor & Martial Arts Games 2013
วันที่แข่งขัน : 29 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2556
สถานที่แข่งขัน : Korea
รายการแข่งขัน : IBSF World Under 21 Snooker Championship
วันที่แข่งขัน : 11-19 กรกฏาคม 2556
สถานที่แข่งขัน : กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
รายการแข่งขัน : บิลเลียดชิงแชมป์ประเทศไทย
วันที่แข่งขัน : 15 - 20 กรกฎาคม 2556
สถานที่แข่งขัน : ที.บี.ซี. สนุกเกอร์เซ็นเตอร์ รามคำแหง 89/1
รายการแข่งขัน : รายการที่ 6 - รอบ 16 คน - แสงโสม อุบลราชธานีคัพ 2013
วันที่แข่งขัน : 22 - 28 กรกฎาคม 2556
สถานที่แข่งขัน : เนวาด้า คอมเพล็กซ์ จ. อุบลราชธานี
รายการแข่งขัน : โครงการ Sports Hero รายการที่ 3
วันที่แข่งขัน : 30 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2556
สถานที่แข่งขัน :
รายการแข่งขัน : รอบคัดเลือก สนุกเกอร์ชิงแชมป์ประเทศไทย
วันที่แข่งขัน : 5 - 15 สิงหาคม 2556
สถานที่แข่งขัน : ที.บี.ซี. สนุกเกอร์เซ็นเตอร์ รามคำแหง 89/1
รายการแข่งขัน : ดิวิชั่น 2 - รายการที่ 5
วันที่แข่งขัน : 16 - 29 สิงหาคม 2556
สถานที่แข่งขัน : ที.บี.ซี. สนุกเกอร์เซ็นเตอร์ รามคำแหง 89/1
รายการแข่งขัน : รายการที่ 7 - รอบ 16 คน - แสงโสม โคราชคัพ 2013
วันที่แข่งขัน : 16 - 22 กันยายน 2556
สถานที่แข่งขัน : ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา
รายการแข่งขัน : IBSF 6 Red and Team World Championship 2013
วันที่แข่งขัน : 29 กันยายน - 6 ตุลาคม
สถานที่แข่งขัน : เมืองคาร์โลว์ ประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์
รายการแข่งขัน : IBSF World Snooker Championship 2013
วันที่แข่งขัน : 27 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2556
สถานที่แข่งขัน : โอลิมปิคเซนเตอร์ เมืองดาวกัฟพิลส์ - ประเทศลัตเวีย
รายการแข่งขัน : กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 27 ที่ประเทศพม่า
วันที่แข่งขัน : 11 - 22 ธันวาคม 2556
สถานที่แข่งขัน : ประเทศพม่า
Go to www.cuethong.com