Profile :

จงรักษ์ บุญรอด (ไผ่ สากล)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย จงรักษ์ บุญรอด
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Jongrak Boonrod
ฉายา : ไผ่ สากล
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
- รองแชมป์ เยาวชนประเทศไทย ปี 2562
- แชมป์ เยาวชนประเทศไทย ปี 2563
- รอบ 16 คน ดิวิชั่น 1 รายการที่ 5 ที่ ปี 2563 ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
- รองแชมป์ประเทศไทย จ.จันทบุรี ปี 2563
- รอบ 4 คน รายการ 6 แดงชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2565
Go to www.cuethong.com