Profile :

ไพฑูรย์ ผลบุญ (ตัวเล็ก สำโรง)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นาย ไพฑูรย์ ผลบุญ
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Phaitoon Phonbun
ฉายา : ตัวเล็ก สำโรง
เล่นกีฬาประเภท : สนุกเกอร์
ผลงานที่ผ่านมา
- 3 เหรียญทอง กีฬาซีเกมส์ที่ จ.นครราชสีมา ปี 2550 - แชมป์เยาวชนเอเซีย ปี 2537 ที่ประเทศบรูไน - รองแชมป์ประเทศไทย ปี 2545 - แชมป์ไทยแลนด์แร้งกิ้ง รายการที่ 3 ปี 2546 - แชมป์ไทยแลนด์แร้งกิ้ง รายการที่ 2 ปี 2547 - แชมป์ไทยแลนด์แร้งกิ้ง รายการที่ 2 ปี 2548 - แชมป์ไทยแลนด์แร้งกิ้ง รายการที่ 4 ปี 2550 - รองแชมป์ "แสงโสมสุพรรณบุรีคัพ" ดิวิชั่น 1 รายการที่ 2 ปี 2554 - เข้ารอบ 4 คน "แสงโสมสระบุรีคัพ" ดิวิชั่น 1 - รายการที่ 5 - ปี 2554 - เข้ารอบ 8 คน ดิวิชั่น 1 รายการที่ 5 ปี 2555 ที่ จ.สุราษฎร์ธานี - เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 1 จำนวน 7 รายการ ปี 2555 - เข้าร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพฯ ดิวิชั่น 1 จำนวน 7 รายการ ปี 2556 - อดีตนักสนุกเกอร์อาชีพโลก อันดับที่ 67 -เข้ารอบ 16 คน รายการที่ 4 และรายการที่ 5 ปี 2556 - รองแชมป์ สนุกเกอร์ 6 แดง ชิงแชมป์ ประเทศไทย ปี 2556 - เข้ารอบ 16 คน รายการที่ 3 ทรู สุพรรณบุรี คัพ ปี 2557 ที่ จ.สุพรรณบุรี - เข้ารอบ 8 คน รายการที่ 4 ทรู สระบุรี คัพ ปี 2557 ที่ จ. สระบุรี - แชมป์ รายการที่ 6 ทรู อุบลราชธานี คัพ ปี 2557 ที่ จ. อุบลราชธานี - แชมป์ 6 แดง ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2558 - แชมป์ ดิวิชั่น 1 รายการที่ 5 ปี 2560 ที่ จังหวัดลพบุรี
Prominent Events See all >
Go to www.cuethong.com
Go to www.snookersociety.com