Profile :

วุฒิพันธ์ คงคาเขตร (T.T - The Players)

ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาไทย) : นางสาว วุฒิพันธ์ คงคาเขตร
ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) : Vuthipan Kongkaket
ฉายา : T.T - The Players
เล่นกีฬาประเภท : พูล
ผลงานที่ผ่านมา
อดีตอันดับ 9 ของเอเซีย เป็นตัวแทนทีมชาติ เอเซียนเกมส์ ซีเกมส์ ฟิลิปปินส์ ตกรอบ 16 คน รายการชิงแชมป์โลกที่ใต้หวัน ตกรอบ 8 คน รายการชิงแชมป์เอเซียที่ฟิลิปปินส์ ตกรอบ 8 คน รายการชิงแชมป์ ปทท. ปี 2553
Go to www.cuethong.com