โปรแกรมการแข่งขัน NSDF 6 Red Thailand Championship 2023 (รอบคัดเลือก)

การแข่งขัน NSDF 6 Red Thailand Championship 2023

ณ TBC สนุกเกอร์เซนเตอร์ คลับ รามคำแหง 89/1 

ระหว่างวันที่ 23 - 30 สิงหาคม 2566

โปรแกรมการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

Go to www.cuethong.com