มารยาทในการเข้าชม

เนื่องจากกีฬาสนุ้กเกอร์ เป็นกีฬาที่ผู้แข่งขันต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมากในขณะทำการแข่งขัน ผู้ชมที่เข้าไปชมการแข่งขัน จึงมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเล่นของผู้เข้าแข่งขัน ผู้ชมที่ดีจึงควรปฏิบัติดังนี้

1. ก่อนการแข่งขัน

1.1 ควรแต่งการสุภาพ เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่สถานที่ และการแข่งขัน
1.2 ตรงต่อเวลา เข้าห้องแข่งขันและหาที่นั่งให้เรียบร้อยก่อนถึงเวลาการแข่งขัน และหลังจากการพัก 15 นาที
1.3 ปิดโทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดก่อนเข้าห้องแข่งขัน
1.4 ไม่นำอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามารับประทานในห้องแข่งขัน
1.5 ไม่สูบบุหรี่ในห้องแข่งขัน
1.6 ไม่ควรนำเด็กเล็กเข้าชมการแข่งขัน
1.7 ไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้องแข่งขัน

2. ในระหว่างการแข่งขัน

2.1 หลีกเลี่ยงการสนทนาใดๆ และการเคลื่อนไหวต่างๆ ในขณะที่การแข่งขันกำลังดำเนินอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อผู้เล่นก้มลงเตรียมแทงในไม้ต่อไป
2.2 ไม่วิพากย์วิจารณ์ผู้เล่นให้ผู้แข่งขันได้ยิน เนื่องจากเป็นการไม่ให้เกียรติ และทำลายสมาธิของผู้เข้าแข่งขัน
2.3 ไม่ถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวใดๆ ทุกชนิด นอกจากได้รับอนุญาตในกรณีเป็นผู้สื่อข่าวเท่านั้น
2.4 ปรบมือให้ผู้แข่งขันในจังหวะเวลาอันเหมาะสม และไม่ปรบมือ ในขณะที่ผู้แข่งขันแทงผิดพลาด
2.5 ไม่ลุกออกจากที่นั่งในระหว่างการแข่งขัน หากท่านมีความจำเป็นอย่างยิ่งซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงให้กระทำได้ต่อเมื่อ ผู้แข่งขันแทงจบในเที่ยวแทงนั้นๆ แล้ว และรีบออกจากห้องแข่งขันให้เร็วที่สุด ก่อนที่ผู้แข่งขันอีกฝ่ายหนึ่ง จะเข้าสู่เที่ยวแทงในไม้ต่อไป การกลับเข้าชมการแข่งขัน หากการแข่งขันกำลังดำเนินอยู่ ให้หาที่นั่งที่ใกล้ประตูทางเข้าที่สุดแล้วนั่งลงก่อน เมื่อการแข่งขันจบเฟรมลงแล้ว จึงกลับเข้าสู่ที่นั่งเดิมของท่านต่อไป
2.6 หากท่านรู้สึกมี อาการระคายคอ คันคอ แพ้อากาศ และต้องการกระแอมไอ ให้กระทำได้ต่อเมื่อผู้แข่งขันยังมิได้ก้มลงจรดลูก เพื่อเตรียมที่จะแทงในไม้ต่อไปเท่านั้น และควรออกจากห้องแข่งขันให้เร็วที่สุด หากท่านไม่สามารถควบคุมอาการไอของท่านได้

*** ในกรณีที่ท่านกำลังจะจาม ให้รีบอ้าปากให้กว้าง เงยหน้าขึ้นแล้วใช้นิ้วชี้ และนิ้วกลางดันรูจมูกท่านขึ้นอย่างรวดเร็วโดยใช้อุ้งมือปิดปากของท่านไว้ วิธีนี้จะระงับอาการจามของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ผู้ชมอื่นๆ จะไม่ทันได้ สังเกตอีกด้วย ***

2.7 ไม่นั่งหลับ หรือสัปหงกในห้องแข่งขัน
2.8 หากท่านลืมปิดโทรศัพท์มือถือ และมีสัญญาณเรียกเข้าดังขึ้น ให้ท่านรีบปิดเสียงสัญญาณให้เร็วที่สุด โดยไม่ต้องรับสาย รีบปิดโทรศัพท์ทันที แล้วจึงติดต่อกลับไปภายหลัง

3. จังหวะการปรบมือระหว่างการแข่งขัน

ผู้ชมที่ดี ควรปรบมือเมื่อ ผู้เล่นสามารถเล่นได้ดีเป็นพิเศษในเที่ยวแทงนั้นๆ เช่น

3.1 ผู้เล่น สามารถตบลูกยากๆ ได้สำเร็จ
3.2 ผู้เล่น สามารถแทงป้องกันได้อย่างดีเยี่ยม
3.3 ผู้เล่น สามารถแก้สนุ้กฯ ซึ่งเป็นลูกที่แก้ยากได้สำเร็จ
3.4 ผู้เล่น สามารถแทงลูกซึ่งทำให้แต้มที่เหลือบนโต๊ะ ไม่เพียงพอต่อคู่แข่งขันที่จะกลับมาเอาชนะได้สำเร็จ (ทำให้แต้มขาด)
3.5 ผู้เล่น สามารถแทงได้เกิน 100 แต้มเที่ยวแทงเดียวกันได้สำเร็จ
3.6 ผู้เล่น ตบลูกได้โดยบังเอิญ (Fluke) ทำให้สามารถรักษาเที่ยวแทงต่อไปได้
3.7 ผู้เล่น สามารถชนะในเฟรม หรือการแข่งขันได้สำเร็จ

ผู้ชมที่ดี ไม่ควรปรบมือเมื่อ

3.8 ผู้เล่น แทงพลาด ไม่สามารถตบลูกที่ต้องการได้สำเร็จ
3.9 ผู้เล่น แทงพลาด ลูกขาว หรือลูกอื่นที่ไม่ใช่ลูกเป้าถูกตบลงหลุม ทำให้เสียคะแนน และเสียเที่ยวแทงในไม้นั้นๆ
3.10 ผู้เล่น แก้สนุ้กฯ ไม่สำเร็จ
3.11 ผู้เล่นถูกผู้ตัดสินขานให้เป็นลูกฟาล์ว ทำให้เสียคะแนน และเที่ยวแทงจากการตัดสินนั้น
3.12 ผู้เล่น สามารถแทงได้เกิน 100 แต้มเที่ยวแทงเดียวกันได้สำเร็จ

4. การขอถ่ายรูป และขอลายเซ็นผู้แข่งขัน

4.1 ไม่ควรใช้กล้องถ่ายรูปที่มี แฟลช (Flash) เนื่องจากจะมีผลต่อสายตาของผู้เข้าแข่งขัน
4.2 ไม่ควรรบกวนสมาธิของผู้เข้าแข่งขัน ก่อนลงทำการแข่งขัน เนื่องจากเป็นเวลาที่ผู้แข่งขันอาจต้องการความสงบ และสมาธิในการลงแข่งขัน
4.3 ควรรอให้การแข่งขันสิ้นสุดลง แล้วจึงหาโอกาสขอถ่ายรูป และขอลายเซ็นจากผู้แข่งขันตามโอกาสอันควรต่อไป
Go to www.cuethong.com